Phụ phí xăng dầu DHL tháng 10/2021

Phụ phí xăng dầu DHL có mức tính thay đổi theo từng tháng, tính cước phí vận chuyển theo trọng…