Update phụ phí mùa cao điểm Fedex từ ngày 10 tháng 5 năm 2021

Update 
Phụ phí mùa cao điểm Fedex
Phụ phí mùa cao điểm Fedex

Phụ Phí Mùa Cao điểm Fedex từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 www.xpress24h.com
Ngày bắt đầu hiệu lực Những lô hàng bị ảnh hưởng Phụ phí mỗi kg (VND)
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Những lô hàng Global Third-Party^ thanh toán tại Việt Nam 5,000VND trên mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2) (Đã cập nhật)
Những lô hàng xuất từ Việt Nam Đi đến Úc và New Zealand Zealand và những nước khác ***
57,500VND mỗi kg*
Đi đến các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ** trừ khu vực bên trên
23,000VND mỗi kg*
Đi đến Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
23,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
46,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2) (Đã cập nhật)
Đi đến những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg*
Những lô hàng ImportOne^ gửi đến Việt Nam Đi từ các thị trường trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương  **
23,000VND mỗi kg*
Đi từ Mỹ, Canada, Mexico và Puerto Rico
5,000VND mỗi kg* (Bưu kiện1)
18,000VND trên mỗi kg* (Hàng nặng2) (Đã cập nhật)
Đi từ những khu vực khác trên thế giới
5,000VND mỗi kg*

*23.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với bưu kiện (parcel)¹ và 1.160.000VND tối thiểu cho mỗi lô hàng đối với hàng nặng (freight)² được áp dụng bất kể được gửi từ thị trường nào. Số tiền phụ phí thực tế sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán.

^ Chỉ dành cho những khách hàng đã đăng ký dịch vụ ImportOne/Global third-Party. Đối với các khách hàng khác, phụ phí xuất khẩu tạm thời dựa trên quốc gia/ khu vực gửi đi áp dụng cho các lô hàng nhập/bên thứ ba.

1 Dịch vụ vận chuyển bưu kiện gồm có FedEx Envelope, FedEx Pak, FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International First (IF), FedEx 10kg Box, FedEx 25kg Box, FedEx International Priority DirectDistribution (IPD), FedEx International Economy DirectDistribution (IED) 

2 Dịch vụ vận chuyển hàng nặng gồm có FedEx International Priority Freight (IPF), FedEx International Economy Freight (IEF), FedEx International Priority DirectDistribution Freight (IDF)

** Các lô hàng được vận chuyển giữa Samoa thuộc Mỹ, Úc, Brunei, Quần đảo Cook, Trung Quốc, Fiji, Micronesia, đảo Guam, Hồng Kông SAR Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Macau SAR Trung Quốc, miền Bắc Quần đảo Mariana, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, Papua New Guinea, Philippines, Palau, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Tonga, Đài Loan Trung Quốc, Vanuatu, Quần đảo Wallis và Futuna và Samoa, ngoại trừ một số tuyến nhất định.                                                                                  

*** Úc, New Zealand và những nước khác: Úc, Campuchia, Lào, Mông Cổ, New Zealand.